Slik bestiller du

Hvordan bestille time eller videokonsultasjon?

Du kan bruke online timebestilling via Helsenorge eller ringe oss.

Problemstillinger ved videokonsultasjon: Enkle som ikke krever fysisk undersøkelse, eller oppfølging av kjent tilstand. Koronabekymringer. Luftveisinfeksjoner.

Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller gå inn på Helsenorge og endre/avbestille time. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet. For avbestilling på mandager må dette gjøres før fredag kl. 15.00. 

Attester, henvisninger, reisevaksiner osv.

Ved behov for attester, henvisninger eller reisevaksinering bestiller du time. Dersom dere skal reise langt og lenge og dere er flere må dere be om hver deres time. Vaksiner betales før vaksinering kontant eller med kort.

Ved behov for vaksiner anbefaler vi at du sjekker helsenorge.no først. Der finner du en oversikt over hvilke vaksiner du har fra før.

Hvordan bestille resept på influensavaksinen eller faste medisiner?

Bruk helsenorge.no eller ring legesenterets sentralbord for bestilling.

Ved fornying av resept på helsenorge får du ingen tilbakemelding om at resept er sendt. Du får kun tilbakemelding hvis du ikke får resept.

Attester og korttidssykemeldinger

Bestill time.

Frikort?

Når du får frikort, må du si i fra i resepsjonen før første konsultasjon.

Annet

Henvisninger, sykemeldinger, attester og lignende som ikke hentet innen en uke, blir sendt i posten. Det legges da på et gebyr på kr 59,-.

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege.
Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Folkehelseinstituttet (FHI)

Helseinfonett
Helseinfo er en markedsplass og informasjonskanal som knytter kontakt mellom publikum og organisasjoner/bedrifter innen helserelatert virksomhet.

Helsebiblioteket
Mest for fagpersonell, men også mye nyttig stoff for interesserte.

Bydel St. Hanshaugen

Helfo
Her kan du lese om fastlegeordningen og bytte fastlege.

Helsebibliotekets pasientinfomasjon
Kvalitetssikret helseinformasjon med mange lenker til gode nettsteder.

Helsenorge
Offentlig veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner.

Bivirkninger?
Dersom du bruker flere legemidler, er det ikke alltid lett å vite om det skyldes bivirkninger… Lenken viser til en engelskspråklig tjeneste.

Dine Blodprøver

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodprøver som har blitt tatt hos fastlegen.